Tag: οικονομια

Γεωστρατηγική και οικονομία

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, πολλές βεβαιότητες και δεδομένα ανατράπηκαν, δημιουργώντας και στη χώρα ένα νέο κλίμα ανασφάλειας. Οι προσδοκίες ότι οι καταστροφικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ακολουθούνταν ήδη από…

Read More

Άνισοι Αιώνες. Οικονομική ιστορία της Τουρκίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Η Βιομηχανική Επανάσταση ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και επηρέασε βαθιά όχι μόνο τη Δυτική Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Από το 1820 και μετά, ο βιομηχανικός καπιταλισμός 

Read More

ΕΥΡΩ: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Πριν 20 χρόνια την 1η Ιανουαρίου του 2002, τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα του ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ταυτόχρονα με τα άλλα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ.
Από την 1η Ιανουαρίου του 1981, που ξεκινά η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ενωσιακή διαδικασία, η χώρα μας ακολούθησε  μια στρατηγική επιλογή που οδήγησε στη βαθύτερη ενσωμάτωσή της στο ευρωπαϊκό ενοποιητικό σχέδιο.

Read More

Έστω και αργά…

Εις τα πλαίσια της διακομματικής δημοσιονομικής, λαϊκιστικής, αθλιότητος πολλών δεκαετιών, δια της οποίας επεδιώκετο πρωτίστως, αν όχι αποκλειστικώς, η τεχνητή καταναλωτική ευημερία…

Read More

Πόσο χρήσιμα είναι τα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας;

Τα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχει ένας περιορισμένος αριθμός γειτονικών χωρών έχουν ασφαλώς τη δική τους προστιθέμενη αξία όχι μόνο για την εξυπηρέτηση…

Read More

Ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία και πολιτική. Μετασχηματισμοί και προκλήσεις προσαρμογής.

Η αγροτική οικονομία  συμπλέκεται με τον αστικό και βιομηχανικό σύγχρονο κόσμο και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ευρωπαϊκής ιστορίας και τροφός του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κατά συνέπεια ήταν…

Read More

Ο Γάλλος υγιής

Μια περίοδος κατά την οποία ξεμπλοκαρίστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις δυο μεγαλύτερες μάλιστα χώρες της Ευρώπης να υποβάλλουν τα σχέδια τους μαζί, και συγχρόνως η Πρόεδρος της Επιτροπής…

Read More

Εύρω-κεντρικά. Στόχοι και ουσία

Είναι πολύ σημαντικό, και συγχρόνως αποτελεί κρίσιμη πολιτική κατάκτηση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην πανδημία και μετά από αυτήν, απέκτησε «ατζέντα», δηλαδή κοινούς και συμφωνημένους στόχους.

Read More

Η άνοδος και η πτώση της κλασικής Ελλάδας. Μια νέα πολιτική και οικονομική ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας.

Σπάνια συνειδητοποιούμε ότι ο δυτικός κόσμος χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τον 19ο αιώνα για να ξαναφτάσει στις οικονομικές επιδόσεις της ελληνικής αρχαιότητας. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στην κλασική Ελλάδα..

Read More

Ελληνική επανάσταση και δημόσια οικονομία. Η συγκρότηση του ελληνικού εθνικού κράτους 1821 – 1832

Αντίθετα απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, η βιβλιογραφική συγκομιδή στα οικονομικά του Αγώνα εξακολουθεί να είναι ισχνή.

Read More

Τι μας κρύβουν οι λέξεις. Πως η νεογλώσσα επηρεάζει τις κοινωνίες μας

Ο τρόπος  με τον οποίο μας μιλούν για τα οικονομικά, τα κοινωνικά ή ακόμα και τα πολιτικά γεγονότα μάς αφήνει  ελάχιστες πιθανότητες να αντιληφθούμε  τι θέλουν να μας πουν, πόσο μάλλον να κατανοήσουμε τις κρίσεις που μας πλήττουν, υπογραμμίζει ο Ζαν Πωλ Φιτουσί.

Read More
Loading

Archives

issuu.com (PDF)