Υπέρ Μηλιών και Ουκρανών

“Γνωρίζομεν ότι κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ότι του

Read More

Το Ευρωπαϊκό τρένο

Οταν ταξιδεύεις με τροχοφόρο, ιδίως με τρένο, και δεν κοιτάς παρά μόνο τον συνεπιβάτη σου δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις την ταχύτητα με την οποία κινείσαι.

Read More

Archives

issuu.com (PDF)