Βύρων Θεοδωρόπουλος,

έκδοση Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία,

Αθήνα 2022.

 

Όταν ο Βύρων Θεοδωρόπουλος εισερχόταν στον διπλωματικό κλάδο, το 1946, η Ελλάδα βρισκόταν στο μέσον των διαδοχικών εμφυλίων πολέμων της δεκαετίας του 1940 και ήταν, πρακτικά, πολύ κοντά σε αυτό που σήμερα περιγράφουμε με τον όρο failed state.Ο Βύρων Θεοδωρόπουλος είχε μια εξαιρετικά επιτυχή σταδιοδρομία στο διπλωματικό σώμα. Στα 35 χρόνια υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, πέρασε από καίρια πόστα, έζησε από κοντά μεγάλες και δύσκολες στιγμές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και συνέβαλε ο ίδιος ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Συνέβαλε, με άλλα λόγια, στη βαθμιαία μεταλλαγή της χώρας από αντικείμενο σε υποκείμενο της ευρωπαϊκής και διεθνούς διπλωματίας.

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβου­λευτισμό και τη Δημοκρατία αφιέρωσε ειδική εκδήλωση και σχετικό τόμο σε έναν κορυφαίο εκπρόσωπο της ελλη­νικής εξωτερικής πολιτικής, τον πρέσβυ Βύρωνα Θεοδω­ρόπουλο.

Ο τόμος- αφιέρωμα που επιμελήθηκε ο αν. καθηγητής του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συνεργάτης του Βύρωνος Θεοδωρόπουλου, Σωτήρης Ντάλης αφο­ρά πρωτίστως τη συμβολή του Θεοδωρόπουλου στην ευ­ρωπαϊκή πορεία της χώρας, χωρίς αυτό να εξαντλεί την προσφορά του. Διότι, όπως γράφει στον πρόλογό του ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας,  ο Βύρων Θεοδωρόπουλος υπηρέτησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και απετέλεσε έναν αποφασι­στικό παράγοντα διαχειρίσεως, όχι μόνο της εντάξεως της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, αλλά και των ελλη­νοτουρκικών σχέσεων, των οποίων θεωρείται, όχι απλώς γνώστης, αλλά μύστης.

Για τον Διπλωμάτη Θεοδωρόπουλο, γράφουν: ο  Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, ο Γεώργιος Σαββαΐδης, πρέσβυς ε.τ. / πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ιωάννης Χάλκος, υπ. διδάκτωρ, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (EUI

Στη δεύτερη ενότητα που τιτλοφορείται: «ο Βύρων Θεοδωρόπουλος ως διανοούμενος των διεθνών σχέσεων» , γράφουν ο Σωτήρης Ντάλης, αν. καθηγητής Διεθνών Σχέσεων – Διεθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο Μανόλης Κούμας, επικ. καθηγητής Ιστορίας Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο τόμος ολοκληρώνεται με το οδοιπορικό στα χνάρια της σταδιοδρομίας και του έργου του Β.Θεοδωρόπουλου που έγραψε ο Σωτήρης Ντάλης.