ΜΙΧΑΗΛ  ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ,  

Εθνική βιβλιοθήκη. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,

Θεσσαλονίκη 2021.

 

Ο στρατηγός ε.α. Μιχαήλ Κωσταράκος στη μελέτη αυτή περιγράφει και αναλύει  με εύστοχο τρόπο τον στρατιωτικό βραχίονα του υπόδουλου Έθνους στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και τη συμμετοχή και συνεισφορά του στον ξεσηκωμό του Γένους.

Το βιβλίο βασίστηκε στην ιστορική έρευνα που έκανε ο συγγραφέας προκειμένου να εκφωνήσει στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τον πανηγυρικό της 25ης Μαρτίου 2020 και αργότερα διαδικτυακά της 25ης Μαρτίου του 2021 με το ίδιο θέμα όταν η αρχική ομιλία αναβλήθηκε λόγω COVID-19. Βασίστηκε επίσης στην έρευνα για την πανηγυρική ομιλία για τους Μανιάτες στη Τουρκοκρατία που εκφώνησε (διαδικτυακά) τον Μάρτιο 2021 στο σύλλογο των ΟΜΟΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ. Το βιβλίο περιγράφει την έννοια της Ένοπλης Εξέγερσης, τις πρώτες εξεγέρσεις κατά την Τουρκοκρατία, τους Αρματωλούς, τους Κάπους και τους Κλέφτες στη Ρούμελη, τον Μωριά και τη Μακεδονία, το Σούλι και τη Μάνη, τα Ελληνικά Μισθοφορικά Σώματα, την εμπειρία της Επτανήσου, τους έμπορους και τους πειρατές των νησιών του Αιγαίου και τελικά τον Ξεσηκωμό.