ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ., 

Εκδόσεις, Κασταλία, Αθήνα 2020, σελ. 208

 

«Η ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής είναι αναγκαία προκειμένου να καθορίζονται τα Εθνικά Συμφέροντα και να καταγράφονται όλοι οι αναγκαίοι Αντικειμενικοί Στόχοι, οι πολιτικές που τους εξυπηρετούν και να εξασφαλίζεται η συνέχεια και συνέπεια της Πολιτείας ανεξαρτήτως των εναλλαγών των Κυβερνήσεων», υπογραμμίζει  στο βιβλίο του ο Επίτιμος Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Γρηγόρης Δεμέστιχας. Επιχειρεί να αναδείξει και να σκιαγραφήσει με το βιβλίο αυτό την ανάγκη για τη χώρα να αποκτήσει μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική, καταγεγραμμένη σε επίσημο κείμενο της Πολιτείας, οδηγό για την προάσπιση και προαγωγή  των εθνικών συμφερόντων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Τούτο καθίσταται πολύ περισσότερο  επίκαιρο και απαραίτητο, λαμβανομένων υπ’ όψιν τόσο των ευθέων απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, όσο και των γενικότερων συνθηκών ανταγωνισμού στο γειτονικό περιβάλλον, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο συγγραφέας εξηγεί ότι μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική καλείται να κινηθεί σε κατευθύνσεις συνέχειας και συνέπειας στην υπηρέτησή της, ανεξαρτήτως της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία. Παραθέτει συγκεκριμένες εξειδικευμένες προτάσεις, που θα μπορούσε να αποβούν χρήσιμες στο μέτρο που η Πολιτεία επιλέξει να εκφράσει την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας σε ένα ενιαίο, ισχυρό και οραματικό κείμενο.

Ο Αντιναύαρχος Γρηγόρης Δεμέστιχας εισήλθε στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1956 και αποφοίτησε ως Σημαιοφόρος μάχιμος το 1960.

Ως Ανθυποπλοίαρχος μετέβη εθελοντικά στην Κύπρο και υπηρέτησε ως Κυβερνήτης Τορπιλακάτου τα έτη 1965-1966. Μετείχε στο κίνημα του Ναυτικού του Μαΐου του 1973 συνελήφθη με άλλους αξιωματικούς, φυλακίσθηκε και αποτάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 1973. Επανήλθε στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού το 1974 μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ως Πλοίαρχος διετέλεσε Διοικητής Μοίρας Αντιτορπιλικών (1986-1987) . Με την ίδια ιδιότητα κατά την Ελληνοτουρκική κρίση του Μαρτίου 1987 ανέλαβε την τακτική διοίκηση ομάδας πλοίων στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, με αποστολή την απαγόρευση εκτέλεσης σεισμογραφικών ερευνών από τουρκικά πλοία.

Ως Αρχιπλοίαρχος διετέλεσε Διοικητής του Ναυστάθμου Σαλαμίνας και της Διοικήσεως Αντιτορπιλικών, ως Υποναύαρχος διετέλεσε Διοικητής Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και Υπαρχηγός ΓΕΝ και στην συνέχεια ως Αντιναύαρχος διετέλεσε επί διετία Αρχηγός Στόλου, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο 1993 για λόγους ευθιξίας ως συνέπεια της ανάληψης ηγετικών θέσεων στο στράτευμα από απόστρατους αξιωματικούς. Πέραν των επαγγελματικών πτυχίων, είναι κάτοχος πτυχίου Shipping Law and Practice του London School of Economics και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Μετά την αποστρατεία του υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΕΣΜΕ). Μεταξύ 2005-2009 διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών.