ΧΡΗΣΤΟΥ Λ. ΡΟΖΑΚΗ., 

Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2021.

 

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διέρχονται μια ιδιότυπη περίοδο κρίσης, που άλλοτε χαρακτηρίζεται από όξυνση της έντασης και άλλοτε από αυξημένη διάθεση συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι διερευνητικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμα αποδώσει καρπούς, ούτε είναι βέβαιο ότι θα συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης,  έχοντας επίγνωση αυτού του γεγονότος, ασχολείται με διαχρονικά ζητήματα, θίγοντας επίσης καίρια θέματα που θα καθορίσουν τη μελλοντική πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πρόκειται για προβλήματα που μας ταλανίζουν, και θα συνεχίσουν να μας ταλανίζουν, όσο οι δύο πλευρές του Αιγαίου παραμένουν άκαμπτες στις θέσεις τους και αρνούνται να υιοθετήσουν ρεαλιστικές θέσεις, που μόνο αυτές μας βγάλουν από το σημερινό αδιέξοδο.

Χρήσιμο εγχειρίδιο που εμπλουτίζει τον διάλογο,  το βιβλίο του Χρήστου Ροζάκη θα βοηθήσει όσους επιθυμούν μακριά από κραυγές και μεγάφωνα να μελετήσουν  το κρίσιμο ζήτημα του Δικαίου της Θάλασσας.

Γράφει  χαρακτηριστικά για το Διεθνές Δικαστήριο: «Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι αμετάκλητη και res judicata. Είναι επίσης, όπως προαναφέραμε, δεσμευτική για τα μέρη, τα οποία καλούνται να την εφαρμόσουν το ταχύτερο δυνατόν. Σε μια υπόθεση οριοθέτησης,  δυο είναι οι οδοί της προσφυγής:  ή τα μέρη θα ζητήσουν από το Δικαστήριο να ορίσει τις αρχές πάνω στις οποίες εκείνα θα οριοθετήσουν ή το Δικαστήριο θα κληθεί να οριοθετήσει το ίδιο,  να παρουσιάσει αυτό την οριοθετική γραμμή που τα μέρη θα πρέπει να εφαρμόσουν στις μεταξύ τους σχέσεις. Εννοείται ότι,  σε περίπτωση δυσχερειών στην επίλυση μιας διαφοράς κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, η δεύτερη λύση είναι η πιο ενδεδειγμένη».