Επιμέλεια: Φωτεινή Παζαρτζή,

Μετάφ. : Γιάννης Σαριδάκης,

Εκδόσεις: Gutenberg, Αθήνα 2020

 

Το έργο του Cassese αποτελεί μία συνολική θεώρηση του κλάδου του διεθνές δικαίου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες, s και θεσμοί του διεθνούς δικαίου, αλλά και επιμέρους αντικείμενα διεθνών ρυθμίσεων, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το περιβάλλον, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων και η διεθνής αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ο συγγραφέας προσεγγίζει τους διεθνείς κανόνες και θεσμούς μέσα από την ιστορική τους προέλευση και την ιδεολογική τους διάσταση κατά τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η δυναμική διάσταση του διεθνούς δικαίου.

Όπως σημειώνει η επιμελήτρια  του έργου Φ.Παζαρτζή, το σύγγραμμα του Antonio Cassese αποτυπώνει  εν πολλοίς όχι μόνο την ακαδημαϊκή ενασχόληση του συγγραφέα με το διεθνές δίκαιο, αλλά και την πλούσια εμπειρία του ως εφαρμοστή του διεθνούς δικαίου. Ο συγγραφέας πέραν της πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας, ανέπτυξε και ενεργό δράση κυρίως ως διεθνής δικαστής στον χώρο της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, και υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία καθώς και του Ειδικού Δικαστηρίου για το Λίβανο, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του κλάδου του διεθνούς ποινικού δικαίου.