Π.Κ. Ιωακειμίδης

Αθήνα, Θεμέλιο, 2020

 

Το σύντομο αυτό βιβλίο του Π.Ιωακειμίδη  επιχειρεί να καταγράψει με συστηματικό τρόπο  τα επιτεύγματα και κυρίως τα λάθη στρατηγικού χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής της μεταπολίτευσης (1974-2020).  Τα λάθη δηλαδή εκείνα που είχαν διαχρονικές επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική, προσανατολισμό και θέση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές σύστημα. Αλλά και κάποια άλλα λάθη ή θεωρούμενα «λάθη». Επισημαίνονται ειδικότερα δέκα κύρια επιτεύγματα όπως η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαική Ένωση αλλά και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) αλλά και πέντε κεντρικά στρατηγικά λάθη όπως η αποχωήση από το στρατιωτικόσκέλος του ΝΑΤΟ το1974 καιη εγκατάλειψη των ρυθμίσεων του Ευρωπαικού Συμβουλίου του Ελσίνκι για την επίλυση τωνελληνοτουρκικών προβλημάτω, κ.α.   Η καταγραφή που επιχειρεί δεν προχωράει σε ιδιαίτερα λεπτομερή, τεχνική ανάλυση  των προβλημάτων αυτών καθ’ εαυτών προκειμένου να είναι κατανοητή από τον μέσο αναγνώστη. Η μελέτη αναλύει επίσης σε συντομία ορισμένες άλλες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής, όπως τη διαδικασία εκσυγχρονισμού, εξευρωπαϊσμού της, την Ευρωπαϊκή πολιτική της χώρας, τις μελλοντικές προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής αλλά και το ρόλο της κοινής γνώμης στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Έτσι ο αναγνώστης μπορεί να έχει μια συνολική εικόνα για την εξωτερική πολιτική της μεταπολίτευσης, τα επιτέυγματα της που σαφώς υπερτρερούν αλλά και τα λάθη της