ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ι. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ., 

Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος,

Αθήνα 2020

 

Από το Κέντρο Πολιτισμού και Έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος κυκλοφόρησε ο Α’ τόμος ενός σημαντικού έργου του καθηγητή Χρυσάφη Ιορδάνογλου. Στόχος του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει με ακρίβεια όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις εξελίξεις  της περιόδου 1950-1973  και να προσφέρει με αποστασιοποίηση εύλογες απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα. Ο συγγραφέας δεν εκθέτει απλώς τα γεγονότα και δεν παρουσιάζει μόνο τα μεγέθη που προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά δίνει και τις εξηγήσεις για την τροπή που πήραν οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τη σχέση τους με την οικονομική πολιτική που ασκήθηκε κατά την περίοδο που εξετάζει στο βιβλίο.

Στη διάρκεια της περιόδου 1950-1973 η ελληνική οικονομία κατέγραψε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι συνδυάστηκαν με χαμηλό πληθωρισμό και ελεγχόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τους στόχους και τους βασικούς κανόνες της οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο και τεκμηριώνει πώς και γιατί η πολιτική αυτή συνέβαλε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και τον χαμηλό πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η πολιτική που ασκήθηκε «δημιούργησε το κλίμα ασφάλειας που απαιτείτο για την άνθηση της επενδυτικής δραστηριότητας και συνέβαλε στην ταχεία ανάπτυξη της χώρας με κύρια ατμομηχανή τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα και τις επενδύσεις».

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, ο Ιορδάνογλου εξετάζει την δραστηριότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Ειδικότερα, αναλύει το πώς εξελίχθηκαν στη διάρκεια της περιόδου 1950-1973 οι θεσμοί και οι δομές του μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγείας.

Πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς που απευθύνεται στον ενημερωμένο αναγνώστη, ο οποίος διαθέτει κάποια εξοικείωση με τη βασική ορολογία των οικονομικών, αλλά δεν είναι απαραίτητα ειδικός. Στους δύο επόμενους τόμους που θα ακολουθήσουν καλύπτουν την περίοδο 1974-2000 και 2000 μέχρι πρόσφατα.

Ο Χρυσάφης Ιορδάνογλου γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε το Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οικονομικά στο London School of Economics από όπου και έλαβε τον τίτλο Master of Science (MSc. Econ). Απέκτησε το διδακτορικό του στα οικονομικά από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με την επιστροφή του, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στη συνέχεια, δίδαξε – μέχρι την αφυπηρέτησή του – επί 16 χρόνια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία χρόνια τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη μελέτη της μεταπολεμικής οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας. Για το θέμα αυτό έχει γράψει σειρά βιβλίων και άρθρων.