ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ.,  

Εκδόσεις bookstars, Aθήνα 2020

 

Ο μεσογειακός χώρος έχει κοινές ή παράλληλες ιστορικές διαδρομές αλλά παρουσιάζει και πολλές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις.

Οι δυο όχθες του βρίσκονται τόσο κοντά γεωγραφικά αλλά και τόσο μακριά πολιτισμικά, σημειώνει  ο συγγραφέας αυτού του χρήσιμου του εγχειριδίου. Σκοπός  αυτής της έκδοσης δεν είναι η πληρότητα, αλλά η απόδοση με αδρές και αφαιρετικές γραμμές της δυναμικής που διαπερνά την ιστορία της Μεσογείου με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι περισσότερο ξεχωριστά και λιγότερο γνωστά. Ο Γιάννης Σακκάς, περιγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο σημαντικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας της Μεσογείου, όπως την άνοδο του εθνικισμού και τη συγκρότηση των εθνών-κρατών στο μεσογειακό νότο, την αποικιοκρατία και τις συνέπειές της στο μουσουλμανικό κόσμο της Μεσογείου, την αφύπνιση των Αράβων στο μεσοπόλεμο, την επίδραση του Ψυχρού Πολέμου στις τοπικές και περιφερειακές ισορροπίες, τον ηγεμονισμό των ΗΠΑ μετά το τέλος του, τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στις αρχές του 21ου αιώνα.