ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΛΑ.,

εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2020.

 

Αποτελεί η εδραίωση της ειρήνης -μέσω επεμβατικών πολιτικών- εργαλείο χειρισμού σημερινών καταστάσεων διεθνούς αστάθειας; Η διασύνδεση της εξάλειψης της εσωτερικής σύγκρουσης, της άσκησης βίας καθώς και της αποκατάστασης θεσμικών ελλειμμάτων και ακραίων οικονομικών συνθηκών για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια σε κρατικές οντότητες, όπως Βοσνία, Σομαλία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη μπορούν να αποτελέσουν μια αξιόπιστη πρόταση για την αποκατάσταση της εσωτερικής τάξης και την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης; Ποια είναι η συμβολή της διεθνούς οργάνωσης, τα διλήμματα και οι προκλήσεις της διεθνούς κοινότητας στα λεγόμενα “εύθραυστα” κράτη;

Σκοπός του  βιβλίου  της  καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πειραιώς Ειρήνης Χειλά είναι να εμπλουτίσει τη συζήτηση σχετικά με ζητήματα ειρήνης και πολέμου συμβάλλοντας στον θεωρητικό προβληματισμό και στην πρακτική άσκησης της εξωτερικής πολιτικής.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι οι επί σειρά ετών πολιτικές διεθνών επεμβάσεων με τη χρήση βίας ήταν αναποτελεσματικές και ανέδειξαν τα όρια δράσης και μεθόδων αντιμετώπισης των νέων μορφών σύγκρουσης. Κατά συνέπεια μετατοπίστηκε το κέντρο βάρους δράσης της διεθνούς κοινότητας από επεμβατικές πολιτικές εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών και μεμονωμένων κρατικών δρώντων στη συμμετοχή της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά την επίτευξη πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συνθηκών.