ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (επιμέλεια),

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020.

 

Παρά τις αδυναμίες της και τα κατά καιρούς αδιέξοδα η Ένωση αποτελεί το κορυφαίο, αν όχι το μοναδικό παράδειγμα πολυεθνικής δημοκρατίας στην ιστορία της ανθρωπότητας,  η δε στήριξη των λαών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα συναρτάται με την  αποτελεσματικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.

Το ενωσιακό σύστημα διακυβέρνησης εξετάζει διεξοδικά ο συλλογικός τόμος που επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Στεφάνου.

Πρόκειται για  ένα χρήσιμο εργαλείο που καλύπτει τρία  επίπεδα :  την ιστορία και τη δομή  του ενωσιακού συστήματος, τη λειτουργία του και τα  κυριότερα παραδείγματα της ενωσιακής διακυβέρνησης.

Οι συμβολές που περιλαμβάνονται στον τόμο καταπιάνονται με πολλές ελάχιστα  γνωστές πτυχές του ενωσιακού συστήματος καθώς και με ζητήματα που βρίσκονται  στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού προβληματισμού.