Καλώς, άριστα, επράξαμε και ετηρήσαμε την προθεσμία του τελεσιγράφου απελάσεως του Λιβύου Πρέσβεως. Έτυχε, ανέλπιστη, η ευκαιρία να απευθύνωμε και εμείς τελεσίγραφα, να θέσωμε προθεσμίες  και να απολάυσωμε, επιτέλους και εμείς, την αίσθηση ισχυράς δυνάμεως. Δεν έπρεπε να χαθεί. Πότε άλλοτε θα είχαμε αυτήν την τύχη.

Ο Πρέσβυς της Τουρκίας, βεβαίως, δεν προσφέρεται ως αποδέκτης παρομοίων τελεσιγράφων. Όχι ακινδύνως, τουλάχιστον, όπως ο ταλαίπωρος Λίβυος.

Ο συντάκτης του κειμένου ούτε ρέπει, ούτε είναι ανεκτικός προς δημοτικισμούς και γλωσσικούς ή μεταγλωσσικούς νεωτερισμούς του συρμού. Θεωρεί, όμως, ότι είναι ιδιαιτέρως προσφυής, παραστατικός και χυμώδης ο χαρακτηρισμός «τζάμπα μάγκες». Τον είχε, πρώτος, χρησιμοποιήσει ένας εκ των προσφάτων Πρωθυπουργών της χώρας μας. Διαφεύγει της μνήμης του συντάκτου ποιός ήταν. Όποιος, όμως και αν ήταν, μάλλον, γνωρίζει καλώς τους συμπολίτες του.

Π.Κ.Μ.

 

**