ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ.,

Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2018.

Σκοπός του  βιβλίου του Χαράλαμπου Παπασωτηρίου, είναι να παρουσιάσει τις κεντρικές εξελίξεις του πολιτικού συστήματος και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από το 1945 μέχρι το 2017. Αντλεί από τη μεγάλη βιβλιογραφία τριών επιστημών: της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών σχέσεων και της ιστορίας, παραθέτοντας τα σημαντικότερα πορίσματά τους σε μια σύνθεση που αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις του υποφαινόμενου. Αν και η διάταξη της ύλης είναι χρονολογική, το βιβλίο δεν παραθέτει μια εξαντλητική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος της ύλης αποτελεί διαχρονική πολιτική ανάλυση, αν και τοποθετημένη σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, ο θεσμός του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ αναλύεται από τη σκοπιά της διαχρονικής του σημασίας στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα στο κεφάλαιο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των μαύρων στον Νότο, που αποτέλεσαν τη σημαντικότερη δικαστική επέμβαση στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Τα διαχρονικά προβλήματα της ανάπτυξης του Τρίτου Κόσμου βρίσκονται στο κεφάλαιο για την εξωτερική πολιτική του Κένεντι, ο οποίος έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στον Τρίτο Κόσμο από κάθε άλλον μεταπολεμικό πρόεδρο των ΗΠΑ. Στόχος μας είναι ο αναγνώστης να αποκομίσει, πρώτον, μια συνολική εικόνα της πολιτικής εξέλιξης των ΗΠΑ από το 1945 μέχρι το 2017, δεύτερον, μια σφαιρική εισαγωγή στη λειτουργία του αμερικανικού πολιτικού συστήματος και, τρίτον, μια ανάλυση της μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής από τη σκοπιά της σημαντικότερης δύναμης της εποχής.