Παναγιώτης Ιωακειμίδης

εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2018

 

Η σύντομη αυτή μελέτη του  καθηγητή Ιωακειμίδη επιχειρεί με μια νέα προσέγγιση να εντοπίσει και να ερμηνεύσει τους βαθύτερους λόγους για την κρίση και την αποτυχία της Ελλάδας, ως κράτους-μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εισαγάγει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές που απαιτούσε η συμμετοχή της σε αυτήν. Η αποτυχία αυτή οδήγησε στην πολύπλευρη κρίση του 2010 και στην εποχή των προγραμμάτων διάσωσης (Μνημόνια).

Η μελέτη εντοπίζει τρία βασικά, αφετηριακά λάθη (Η Ελλάδα «εξ ορισμού Ευρώπη», Η Ευρώπη ως υποκατάστατο των «προστάτιδων δυνάμεων», Η Ελλάδα ως «ειδική περίπτωση») και πέντε μύθους (Η Ευρώπη-Ε.Ε. είναι νεοφιλελεύθερη, Η Ευρώπη δεν είναι αλληλέγγυα, Η Ένωση ωφελήθηκε περισσότερο από την ένταξη της Ελλάδας, Η Γερμανία κυριαρχεί στην Ευρώπη, Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε) που κυριάρχησαν και λειτούργησαν ως βασικά εμπόδια στη διαδικασία προσαρμογής και τα οποία θα πρέπει να υπερκερασθούν, προκειμένου η χώρα να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές για να καταστεί κανονικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.