ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Θεσμικές και πολιτικές τάσεις

Διατλαντική συνεργασία

Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2017, σελ.356.

 

Τι είναι το «διάστημα κρίσιμης εγρήγορσης»; Πώς η πολιτική καταπολέμησης της τρομοκρατίας διασώζει την ΕΕ;

Το βιβλίο της Αθανασίας Βασιλοπούλου-Αθανασοπούλου, απαντά σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από τη μελέτη των θεσμικών και πολιτικών τάσεων που αναπτύσσονται κατά τη διαμόρφωση και την υιοθέτηση της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της ΕΕ, υπό συνθήκες κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνονται οι συνθήκες υπό τις οποίες η υιοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου της αντιτρομοκρατικής πολιτικής προκαλεί μετατοπίσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών στον ποινικό τομέα. Επιπλέον, επισημαίνονται οι αρνητικές συνέπειες στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων (στα δικονομικά δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων, στο δικαίωμα της ιδιωτικότητας και στην προστασία προσωπικών δεδομένων). Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη των αντίστοιχων νομοθετικών μέτρων στις ΗΠΑ, σε ένα συγκριτικό πλαίσιο.

Σε ένα άλλο επίπεδο μελετώνται οι θεσμικές και πολιτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, που είναι αποτέλεσμα των διατλαντικών συμφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών για την πρόληψη της τρομοκρατίας. Στο επίπεδο αυτό διακριβώνεται «εξαγωγή» ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των ανταλλασσόμενων πληροφοριών.