ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΒΕΡΝΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ.

Εκδόσεις Παπαζήση, 2017, Σελ. 872

Συλλογικό έργο με  διακεκριμένους  ειδικούς, μέλη της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας των Ευρωπαϊκών Σπουδών, οι οποίοι τιμούν τον Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη, συνεπή οραματιστή και ακτιβιστή υπέρ της ενωμένης Ευρώπης.  Επί τέσσερις δεκαετίες, ο Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης συμβάλλει ενεργά στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής απέναντι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη συνεχή εξέλιξή της. Πέρα από διαμορφωτής πολιτικής, ως δημόσιος διανοούμενος βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ευρωπαϊκό ρόλο της Ελλάδας, ενώ γενιές φοιτητών πρωτογνώρισαν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω της πανεπιστημιακής διδασκαλίας του.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή ενασχόληση του Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη με το μέλλον της Ευρώπης, η θεματική του τόμου επικεντρώνεται στην ιδιαίτερα κρίσιμη φάση που περνά η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη ενότητα του βιβλίου εστιάζει στην ανάλυση των πολλαπλών κρίσεων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα (όπως Brexit, μεταναστευτικό, τρομοκρατία, ευρωσκεπτικισμός). Οι επόμενες τρεις ενότητες εξετάζουν συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κατά την τρέχουσα περίοδο: θεσμικές (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο υπό απειλή, επιδείνωση περιφερειακών ανισοτήτων) και εξωτερικές (π.χ. επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή, διμερείς σχέσεις, Διεύρυνση και Γειτονία). Το βιβλίο εξετάζει, τέλος, το ζήτημα του εξευρωπαϊσμού της Ελλάδας και τη μετεξέλιξη της διαδικασίας αυτής κατά τα χρόνια της κρίσης.
Το βιβλίο αποτίνει φόρο τιμής των συναδέλφων του προς τον Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη και ταυτόχρονα αποτελεί ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για την κατανόηση των πολλαπλών διλημμάτων που αντιμετωπίζει η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και των μελλοντικών προοπτικών της ενοποιητικής διαδικασίας.