ΚΩΣΤΗΣ ΣΚΑΛΙΟΡΑΣ.,

Εκδόσεις Πατάκη 2017

 

Κείµενα πολυθεµατικά, ενός ανθρώπου µε πολυδιάστατη παιδεία καί πολιτική συνείδηση. Σκέψεις γιά τή λογοτεχνία, τό θέατρο, τόν κινηµατογράφο. Κείµενα γιά ανθρώπους πού «είχαν κάτι νά πουν» – τόν Σεφέρη, τόν Μπρέχτ, τόν Μπεράτη, τήν Τσίγκου, τόν Βιλάρ, τόν Χουρµούζη, τόν Τσάπλιν, τόν Μολιέρο, τόν Νερούντα. Κείµενα γιά διαχρονικούς προβληµατισµούς – τήν πολιτισµική εκπαίδευση, τήν πολιτική σκέψη, τή σχέση µας µέ τά βιβλία, τή δικαιοσύνη, τήν ευθύνη του δηµόσιου λόγου, τήν πρόσβαση στόν πολιτισµό. Οι επιφυλλίδες του Κωστα Σκαλιόρα γοητεύουν, προβληµατίζουν, συνοµιλουν µέ τόν αναγνώστη. Καί όπως λέει καί ο ίδιος ο συγγραφέας τους –γράφοντας γιά τόν Βαρίκα–, «έχοντας εµπιστοσύνη στό ήθος του, […] καί σέ µιά καλλιέργεια πού αρδεύει τό κείµενό του χωρίς νά πληµµυρίζει τήν επιφάνεια […] δέν χρειάζεται νά συµφωνείς µαζί του γιά νά οφεληθείς από τά γραφτά του».