Παύλος Σούρλας

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017

 

Ποια είναι η μέθοδος γνώσης του δικαίου από τη σκοπιά των  ρυθμίσεών του; Σε  αυτό το θεμελιώδες ερώτημα επιχειρεί  να απαντήσει ο καθηγητής Παύλος Σούρλας με την εργασία του που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μια ιδιαίτερα φροντισμένη έκδοση. Επιχειρεί μια αναθεώρηση της μεθοδολογίας του δικαίου, την κατεύθυνση της οποίας  περιγράφει στο πρώτο μέρος του ογκώδους βιβλίου του, όπου θέτει τα φιλοσοφικά θεμέλια της δικαιοδότησης, της δικαιολόγησης και της λογοδοσίας.

Στο δεύτερο μέρος  του βιβλίου προβάλει  τον επιχειρηματολογικό χαρακτήρα των θεμελιώσεων στο δίκαιο, εμπνεόμενος από τη νεότατη φιλοσοφική ανάλυση των μορφών και τον τρόπο λειτουργίας των ηθικών λόγων προς το πράττειν, που ακόμη  και όταν είναι αντίρροποι  δεν μπορούν παρά  να είναι ταυτόχρονα αλληλένδετοι.

Πρόκειται για μια μελέτη η οποία δεν απευθύνεται μόνο στους  νομικούς  της θεωρίας και της πράξης αλλά  και σε όλους όσους  ενδιαφέρονται για βασικά ζητήματα  της πρακτικής φιλοσοφίας. Ο συγγραφέας εμβαθύνονει στη σύγχρονη φιλοσοφική συζήτηση γύρω από την κανονιστικότητα και τους κανόνες, και  διαλέγεται  με τις πιο πρόσφατες απόψεις που έχουν διατυπωθεί στο πεδίο της ηθικής θεωρίας.