Π. ΚΑΖΑΚΟΣ, Μ. ΚΟΥΜΑΣ, Χ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Α.Μ. ΣΥΡΙΓΟΣ, Ε. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ., 

Εκδόσεις  Πατάκη, Αθήνα 2016, σελ. 296

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια απόπειρα συνολικής ανάγνωσης των δεδομένων που καθορίζουν τη διεθνή θέση της Ελλάδας στη «μετα»-ψυχροπολεμική εποχή, στις αρχές του 21ου αιώνα. Αποσκοπεί να προσφέρει μια ευσύνοπτη, περιεκτική, όσο και πειστική ερμηνεία για τη θέση της χώρας στον σύγχρονο κόσμο. Επιχειρεί να διαγνώσει τις ευρύτερες ροπές του διεθνούς συστήματος, τις αντανακλάσεις τους στο περιφερειακό πεδίο που αφορά την Ελλάδα, και τέλος να εξηγήσει / αποτιμήσει ειδικότερες επιλογές της ελληνικής πολιτικής που ασκείται σε ένα ιστορικά διαμορφωμένο θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό δεν εξακτινώνει μια «παραδοσιακή» αντίληψη των διεθνών σχέσεων: δεν περιορίζεται σε ζητήματα του στενότερου πεδίου της «εξωτερικής πολιτικής», αλλά ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή τάση, η οποία αναγνωρίζει ότι δεν υφίστανται στεγανά μεταξύ της «εσωτερικής», της «οικονομικής» και της «εξωτερικής» πολιτικής.