ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ.,

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016, σελ. 483

Ο Γιάννης Μανιάτης έζησε από κοντά από θέσεις ευθύνης τη μεγαλύτερη κρίση της χώρας. Τα πέντε κρίσιμα χρόνια των μνημονίων βρέθηκε να έχει την ευθύνη βασικών τομέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Στο νέο  βιβλίο του που κυκλοφορεί   από τις εκδόσεις Παπαζήση, επιχειρεί με εύστοχο τρόπο και εύληπτο λόγο να εξηγήσει το προκλητικό στοίχημα των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου και ταυτόχρονα της επανάκτησης της εθνικής αυτοπεποίθησης και της θεσμικής μας ισορροπίας σε όλα τα  ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Η σημερινή έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας, είναι η απεξάρτηση της χώρας από τα δάνεια, υπογραμμίζει στο βιβλίο του. Το δε δημόσιο συμφέρον δεν είναι πια η ιδιοκτησία κρατικών μεγάλων μονοπωλίων, τα οποία απεδείχθησαν στην πράξη ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Δημόσιο συμφέρον είναι η παραγωγή πλούτου από την αγορά με αυστηρούς κανόνες, με ρυθμίσεις και με ρυθμιστές, οι οποίοι πράγματι παράγουν πλούτο που φορολογείται.
Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να ορίσουμε τον σύγχρονο ελληνικό Προοδευτικό Πατριωτισμό που πρέπει να είναι εξωστρεφής και κοσμοπολίτικος, με σεβασμό στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αξιοποίηση της γεωπολιτικής μας θέσης για περιφερειακές συνεργασίες, απόλυτη στήριξη των παγκόσμιων προτεραιοτήτων για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μείωση της παγκόσμιας φτώχειας και αντιμετώπιση των τεράστιων μεταναστευτικών κυμάτων.
Ο Προοδευτικός Πατριωτισμός  είναι αυτός που θα μας οδηγήσει να αντιμετωπίσουμε το κορυφαίο κοινωνικό θέμα της Αλληλεγγύης των Γενεών και η ενέργεια και το περιβάλλον μας δίνουν την ευκαιρία αλλά και την πρόκληση αφού:

  1. Η εφαρμογή των οικονομικά αποδοτικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να αυξήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά  4% έως το 2030.
  2. Η πραγματοποίηση δαπανών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας κατά 20%, βελτιώνοντας συγχρόνως το ΑΕΠ.
  3. Μια επένδυση   για την υλοποίηση σταθμού παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα μπορεί να δημιουργήσει περίπου 30.000 θέσεις εργασίας. Ανάλογες δαπάνες σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές είναι δυνατό να δημιουργήσουν  πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας .
  4. Μέχρι  το 2030, η  μείωση των συνολικών δαπανών για την ενέργεια κατά € 200 δις θα οδηγούσε στη δημιουργία 1.500.000 θέσεων εργασίας.

Πατριωτικός Πατριωτισμός είναι να οδηγήσουμε τη χώρα σε μία νέα περίοδο βιώσιμης, αποκεντρωμένης ανάπτυξης η οποία, προκειμένου να επιφέρει το μέγιστο βιώσιμο δημόσιο πλούτο και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, πρέπει να βασίζεται στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και της Πράσινης Πληροφορικής ώστε να  είναι ευέλικτη και κοινωνικά δίκαιη. Χρειαζόμαστε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, το οποίο θα βασίζεται στην εθνική ευαισθητοποίηση, συνδυασμένο με ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης.