Ζηνοβία Λιαλιούτη.,

Ο αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα 1947-1989,  Εκδόσεις Ασίνη,  Αθήνα 2016,  σ. 534

Η μελέτη  της Ζηνοβίας Λιαλιούτη έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ιστορικής εξέλιξης του ελληνικού αντιαμερικανισμού στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον αντιαμερικανισμό στην Ελλάδα τίθεται το ερώτημα αν αποτελεί μια εξαίρεση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μια ακόμα ελληνική ιδιαιτερότητα ή/και παθολογία, ή αν εγγράφεται ως κανονικότητα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου φαινομένου που εκτυλίσσεται στη Δυτική Ευρώπη κατά τη μεταπολεμική περίοδο και συναρτάται άμεσα με τη διεξαγωγή της ιδεολογικής αντιπαράθεσης στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (1947-1989).

Η εξέταση του αντιαμερικανισμού  από την επομένη του δόγματος Τρούμαν μέχρι το 1989 ακολουθεί τους έντονους μετασχηματισμούς της ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας, φωτίζοντας ιδιαιτέρως τα στοιχεία συνέχειας και ασυνέχειας ανάμεσα στη μετεμφυλιακή περίοδο και τη Μεταπολίτευση.