Η ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ “ΧΩΡΟ”

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, που αποδίδει δικαιώματα επιπλέον της εθνικής στους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («Χώρος») στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν επίσης, δικαιώματα για Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών, αποτελούν δυο θεμελιώδη, αν και διαφορετικά και –αρχικά τουλάχιστον- παράλληλα αναπτυσσόμενα πεδία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Read More

Περί πολιτικού γήρατος

Το ότι η κοινωνία μας γηράσκει δημογραφικά είναι γεγονός αποδεδειγμένο και, μάλλον, ευτυχές. Αληθεύει όμως ότι, για το λόγο αυτό, γηράσκει και «δημοκρατικά»; Υφίσταται κάποια σύνδεση ανάμεσα στην ηλικία και την πολιτική αρετή; Είναι το ευ γηράσκειν μια πρόκληση προσωπική – και επομένως ηθική…

Read More

Κύπρος: Μια νέα ματιά στη δεκαετία 1950-59

Με το βιβλίο «Κύπρος 1950-1959: Το τέλος του αλυτρωτισμού», Παπαζήσης, 2018, ο Τάκης Χατζηδημητρίου προσφέρει πολλαπλά ερεθίσματα για μια νέα ματιά στην κρίσιμη αυτή δεκαετία του Κυπριακού. Όπως προϊδεάζει ο ίδιος τον αναγνώστη, «το βιβλίο δεν είναι ούτε απομνημονεύματα ούτε ιστορία.

Read More

Το πρωί που ήρθαν να μας πάρουν. Ανταποκρίσεις από τον πόλεμο στη Συρία

Ο πόλεμος είναι συλλογική υπόθεση. Εμπλέκει λαούς, παρατάξεις, θρησκείες. Είναι όμως και υπόθεση προσωπική. Τον πόλεμο τον κάνουν άνθρωποι και τον ζούνε άνθρωποι: αυτός που σκοτώνει κι αυτός που σκοτώνεται, αυτός που μένει ανάπηρος κι αυτός που βλέπει το σπίτι του να βομβαρδίζεται…

Read More

Από την Ουτοπία του Γκεζί στο πραξικόπημα. Ένα οδοιπορικό στη σύγχρονη Τουρκία

Μέσα από ανθρώπινες ιστορίες της εξέγερσης στο Γκεζί, στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, και τα επακόλουθα γεγονότα που σημάδεψαν τις δραματικές εξελίξεις στην Τουρκία, μια άλλη ματιά και μια αλλιώτικη ανάγνωση φωτίζει την ιστορία της γειτονικής μας χώρας.

Read More

Archives

issuu.com (PDF)