Η παράδοση μέσα από τη νεωτερικότητα. Μεταμοντερνισμός και έθνος-κράτος στην επιστήμη της λαογραφίας

Το βιβλίο αυτό ρίχνει µια διεισδυτική µατιά στην «παράδοση» και στον «λαϊκό πολιτισµό», προκειµένου να εννοιολογήσει τους όρους αυτούς στo πλαίσιo του επιστηµονικού λόγου για τη νεωτερικότητα και τον µοντερνισµό. Το πρώτο τµήµα του βιβλίου είναι αφιερωµένο στη συζήτηση των εννοιών του «νεωτερικού»…

Read More