Από τα Βαλκάνια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

H Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) —τότε ΕΟΚ— πρωτοεμφανίσθηκε στα Βαλκάνια στις αρχές της δεκαετίας του ’60 με τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ελλάδα.

Read More