• Μάιος
  • May

Ποια θα είναι η νέα Ευρώπη;

Ενώ η Ελλάδα φαίνεται χαμένη στα προβλήματα της, οι άλλοι –παρά τα δύσκολα εκλογικά αποτελέσματα σ’ορισμένες χώρες– ετοιμάζουν την νέα Ευρώπη...

Ten Weimar lessons

PRINCETON – Since the establishment of the Federal Republic of Germany in 1949, Germans have looked back anxiously to the collapse of the Weimar Republic in the early 1930s and the rise of Nazism.

Αναλύσεις

Latest

Προς ένα διαφοροποιημένο μέλλον;

Το παρόν κείμενο εδράζεται στις εξής αξιολογικές προκείμενες: α) ο ευρωπαϊκός δημόσιος πολιτισμός εγγράφεται στη συντεταγμένη δημόσια συμβίωση εντός μιας «πολλαπλότητας» με αξιώσεις πρόσληψης ως συγκρίσιμης πολιτειολογικής τάξης, β) η κοινή διακυβέρνηση θα πρέπει να συναρμόζει τόσο τις λειτουργικές απαιτήσεις...

Γνώμες

Latest

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφωνία επί του πυρηνικού προγράμματος του ΙΡΑΝ

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι, προ τριετίας, η συμφωνία επί του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν προσέφερε, υπό επιεικείς όρους, σημαντική ανακούφιση –ίσως και την δυνατότητα επιβιώσεώς του–, του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης, η οικονομία του οποίου είχε σχεδόν καταρρεύσει υπό την πίεση των κυρώσεων των ΗΠΑ και των μειζόνων Δυτικών χωρών.

Archives

issuu.com